Windows İçin PC Yazılımı

Göreve göre çeşitli programlar

- Yazı veya grafik gösterimleri yoluyla ölçüm verilerini görselleştirme

- Ünitenin belleğini okuma

- Ölçüm verilerini Excel™’ye aktarma

- Bluetooth yoluyla ölçüm birimlerini uzaktan kumanda etmek

- Bluetooth yoluyla ölçüm verilerini bilgisayara transfer etme

- Ölçüm sertifikalarının tam sayfa çıktısını alma

  • Kategori: Yazılımlar